Sommerferie: 04.07. -26.07.2

Ved behov for akutt legehjelp i ferietiden kontakter du Legevakten i Trondheim Tel 116 117.

Ved ønske om endring/avbestilling av time send helst epost til post@hudlegemoser.nhn.no